Nieuwbouw "De Hoeksteen" Geref. Gem. in Ned. te Barneveld

Aan het ontwerp van De Hoeksteen ligt een zeer uitvoerige PVE ten grondslag dat samen met deprominente stedenbouwkundige plaats aan de rand van Barneveld en in combinatie met de gelijktijdig ontwikkelde Adullamkerk een complexe planologische procedure heeft doorlopen.

Het ontwerp heeft in deze 1e fase 2500 zitplaatsen in een waaiervormige kerkzaal waarbij de zalen onder de galerij zijn gelegen op de plaats waar de 2x 250 zitplaatsen uitbreiding zijn gepland.

In geval van die uitbreiding worden de zalen aan de buitenzijde gebouwd en is de kerkzaal uitbreidbaar tot ca. 3000 zitplaatsen.

De kerk heeft een toren en een uurwerk.

Onze visie is in hoofdopzet, materiaal en kleurstelling naar tevredenheid tot uitdrukking gebracht.

Kenmerken