Disclaimer

Disclaimer website

Van Beijnum Architecten BNA B.V (Kamer van Koophandel: 30073815), hierna te noemen Van Beijnum Architecten, verleent u hierbij toegang tot http://www.vanbeijnumarchitecten.nl/ (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Van Beijnum Architecten behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Van Beijnum Architecten.

Beperkte aansprakelijkheid

Van Beijnum Architecten spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Van Beijnum Architecten. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Van Beijnum Architecten nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Van Beijnum Architecten. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Beijnum Architecten, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Disclaimer mail

Het toegestuurde mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Is deze e-mail niet voor u bestemd? Dan verzoeken wij u vriendelijk om het bericht te verwijderen, de inhoud niet aan derden te verspreiden of te gebruiken en Van Beijnum Architecten te informeren. Van Beijnum Architecten kan niet garanderen dat het e-mailbericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht en u kunt Van Beijnum Architecten hiervoor niet aansprakelijk stellen. De inhoud van dit bericht is louter informatief van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij dit uitdrukkelijk wordt weergegeven.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.