Wij zijn lid van de BNA

Van Beijnum Architecten is ingeschreven in het architectenregister en aangesloten bij de BNA, de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus. We houden ons aan de gedragscodes en zijn aanspreekbaar op onze werkwijze.

Bezoek de website van de BNA voor meer informatie.

Van inventarisatie tot realisatie

Hoe we werken? In de eerste fase inventariseren we uw wensen. Of die nu alleen in uw hoofd zitten of uitgebreid beschreven staan in een programma van eisen en wensen. Op basis daarvan volgt een voorlopig (3D-)ontwerp. In overleg met u perfectioneren we dat ontwerp. Ook verzorgen we graag de omgevingsvergunningsaanvraag en bewaken we de voortgang en (investerings)kosten van het bouwproject.

Samenwerking in de bouwketen

Van Beijnum Architecten werkt met de tekenprogramma’s AutoCad en Revit. Met Revit kunnen we een Bouw Informatie Model (BIM) maken. Dat is een virtueel, driedimensionaal prototype van uw pand. Het dynamische en intelligente model bevat ook bouwkundige informatie zoals producteigenschappen en vormt de basis voor het generen van alle documenten die nodig zijn in het bouwproject. Steeds meer aannemers, constructeurs en installateurs kunnen deze modellen lezen en informatie uit het ontwerp halen en toevoegen. Dat zorgt voor een betere samenwerking, lagere faalkosten en een beter eindresultaat.