Nieuwbouw "Adullamkerk" Gereformeerde Gemeente te Barneveld

De Adullamkerk is stedenbouwkundig gelijktijdig ontwikkeld met De Hoeksteen en heeft een kerkzaal met 1400 zitplaatsen en een uitbreidingsmogelijkheid voor een galerij met 400 zitplaatsen.

De centrale hoofdentreehal ligt bij deze kerk achter de kanselwand en een nevenentree met hal aan de achterzijde van de kerkzaal.

De architectuur is als eis van de burgerlijke gemeente sterk afwijkend van De Hoeksteen en heeft hierdoor een andere hoofdvorm, materiaal en kleurstelling en een wat minder klassieke vormgeving.

De kerk heeft een torenelement en een uurwerk.

Kenmerken